سرویس خواب افرا
    
بازدید: 2665
    

سرویس خواب افرا سادگی در قالب اصالت
سرویس خواب دونفره ی افرا همچون نامش سلطنتی اما ساده، محکم اما ظریف است.

سرویس خواب افرا با ترکیب رنگ زیبای طوسی و طرح چوب زیبایی بخش اتاق خواب شما خواهد بود.