ماموریت و چشم انداز
دوشنبه 26 اسفند 1398
    
بازدید: 7859
    

ماموریت شرکت؛

  سازمان‌های موفق به طور تصادفی تكامل نمی‌يابند، بلكه تكامل آنها از طريق استراتژی‌های ارادی و پويا صورت خواهد گرفت. مدیریت ارشد شرکت با استعانت از خداوند متعال در سایه توجهات حضرت‌ ولیعصر بقیه‌ الله‌ الاعظم، تولید تخت‌ خوابی ایمن، زیبا، بادوام به عنوان محصولی نوین در خور شان هرایرانی و مصون ماندن انسان‌ها در هنگام استراحت و خواب از هرگونه آسیب در حوادث غیرمترقبه منجمله زلزله را به عنوان هدف و ماموریت شرکت تعیین نموده است.

 

چشم‌انداز شرکت؛

  اجرای اثربخش نظام‌ مديريتی و ساختار نظامند و متعالی در روند صحیح حرکت سازمان، جهت بهبود مداوم فرآيندها و ارتقاء سطح کیفیت محصولات، با نگرش برندسازی شرکت در داخل و خارج ازکشور، جایگزین نمودن تخت‌ خواب‌ هوشمند ایمن، زیبا، بادوام به جای تخت‌ خواب‌های معمولی و افزایش آرامش روانی برای تمامی اقشار جامعه و تأمین رضایت مستمر مشتریان و سایرذینفعان به عنوان چشم‌انداز شرکت تعیین گردیده است.