دیدگاه منابع انسانی
دوشنبه 26 اسفند 1398
    
بازدید: 7935
    

توسعه‌ی منابع انسانی را نباید با توسعه‌ی انسانی یکسان دانست. توسعه‌ی انسانی در هر کشور، مبحثی ملی به شمار می‌آید و مبنای توسعه‌ی اقتصادی را تشکیل می‌دهد که عواملی همچون آموزش و پرورش، بهداشت، اشتغال، امنیت، مساوات، فقر زدایی و نظایر آن را شامل می شود. اما سرچشمه‌ی توسعه‌ی منابع انسانی را باید در آموزش‌های شغلی و پرورشی کارکنان جست و جو کرد که نسبت به ضرورت‌های یادگیری در سازمان به منظور بهبود مهارت‌ها، دانش و درک آنان تأکید دارد.

هدف گسترده توسعه‌ی منابع انسانی، تشکیل سرمایه فکری سازمان از طریق مدیریت دانش و تبدیل سرمایه انسانی (دانش، مهارت و بینش) به سرمایه ساختاری است که دست یابی به این مهم تعهد مدیران ارشد را به یادگیری جهت فراهم سازی زمینه توسعه افراد به عنوان منابع انسانی طلب می‌نماید. جذب نیروهای متخصص با کیفیت در واحدهای مختلف، اولویت اصلی شرکت محسوب می‌شود. با ایجاد تیم‌های تخصصی در حوزه‌های مهندسی، ساخت، تولید، مالی و بازرگانی می‌توان بر پیچیدگی‌های فنی و تلاطمات صنایع و کسب و کار فائق آمد تا تکیه براین مزیت‌ها، تحقق چشم‌انداز شرکت تضمین گردد.