ارزش‌های سازمانی
دوشنبه 26 اسفند 1398
    
بازدید: 10973
    

ارتقای سطح شغلی و سبک زندگی کارکنان متناسب با رشد و پیشرفت شرکت،
حضور جدّی و مؤثر در بازارهای بین المللی با تاکید بر زنجیره ارزش،
هم‌افزایی و خلق مزیت‌های رقابتی مبتنی بر شایستگی‌های ممتاز،
جانشین‌پروری و پرورش مدیران اجرایی توانمند در شرکت،
مدیریت ریسک و افزایش فروش و دارایی‌های شرکت.