خدمات بیمه‌
سه شنبه 5 فروردین 1399
    
بازدید: 11385
    

بیمه‌نامه کیفیت محصول

شرکت بیمه ایران براساس این سند و قرارداد شماره (۱۳۹۲/۲۸۵۵/۱/۲۴۱/۵۰۰۱/۲۴) گواهی می‌نماید کلیه محصولات تولیدی (انحصاری) شرکت سازه سازان ایمن خواب هوشمند به شماره ثبت ۲۴۶۱۷۶ شامل انواع تخت‌خواب‌های هوشمند ضد زلزله، دارای گواهینامه ثبت اختراع به شماره ۲۹۸۸۴ را از لحاظ کیفیت و عملکرد محصول تحت پوشش بیمه در برابر خسارات مالی و جانی قرار دهد.

                                                                                                                                                                                                شرکت بیمه ایران