فرم ارتبــاط با ما
نام :
 
نام خانوادگی :
ایمیل :
 
شماره همراه :
پیام :
 
   آدرس

آدرس کارخانه:

استان‌البرز، شهرک ‌‌‌صنعتی ‌‌اشتهارد، بلوار غزالی ‌‌غربی، گلنوش۲، گلفام۲، قطعه ۲۵۴۴              

کدپستی : ۳۱۸۸۱۱۵۵۱۴                                    

ارتباط با دفترمرکزی : ۹-۳۷۷۷۸۵۹۷-۰۲۶     

همراه : 09907213014

ایمیل : info@imenkhab.com